Welcome to the Fantastic World
Weird child belongs to wonderland.
Welcome to the Fantastic World
+
Lễ Bế Mạc Đà Lạt. #vietnamese #travelling #traihe2014 #vietnam #ĐàLạt #fun #dancing #people #anhlathiquynh (at DaLat Edensee Lake Resort & Spa)
+
Gonna miss this place. #vietnamese #travelling #traihe2014 #vietnam #ĐàLạt #niceview #anhlathiquynh   (at DaLat Edensee Lake Resort & Spa)
+
Such a nice view from the balcony. #vietnamese #travelling #traihe2014 #vietnam #ĐàLạt #niceview #anhlathiquynh #photography #lake (at DaLat Edensee Lake Resort & Spa)
+
I wish I could play. #vietnamese #travelling #traihe2014 #vietnam #ĐàLạt  (at DaLat Edensee Lake Resort & Spa)
+
Rainy day in Đà Lạt. #vietnamese #travelling #traihe2014 #vietnam #ĐàLạt #niceview #anhlathiquynh #photography (at DaLat Edensee Lake Resort & Spa)
+
Rainy days in Đà Lạt. #vietnamese #travelling #traihe2014 #vietnam #ĐàLạt #niceview #anhlathiquynh #photography (at DaLat Edensee Lake Resort & Spa)
+
Đà Lạt you’re so beautiful. #vietnamese #travelling #traihe2014 #vietnam #ĐàLạt #niceview #anhlathiquynh (at DaLat Edensee Lake Resort & Spa)
+
Sunrise in Quy Nhơn. #vietnamese #travelling #traihe2014 #vietnam #QuyNhơn #sunrise #anhlathiquynh
+
Huế. #vietnamese #travelling #traihe2014 #vietnam # hue #pagody (at Cố Đô Huế)
+
Riding a motorcycle. #vietnamese #travelling #traihe2014 #vietnam #lýsơn #island #motocycle #beach #view  (at Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi)